bigbag
 
Zespół załadowczy składa się z przenośnika skośno - poziomego PRSP 5 / 500 / 850, przenośnika rewersyjnego
PTPr 3 / 500, 2 sztuk amortyzatorów opadania, stojaka - konstrukcji wsporczej dla posadowienia przenośnika rewersyjnego,
amortyzatorów i zaczepów zawieszenia worków „BIG – BAG’’ oraz 2 sztuk elektronicznych wag platformowych B - 2000.
Zadaniem wyżej wymienionego zestawu jest płynne, szybkie i delikatne ładowanie warzyw: ziemniaków, marchwi, cebuli
w duże worki „BIG – BAG” oraz skrzyniopalet według zaprogramowanej przez sterownik masy. Centralna skrzynka sterownicza
pozwala na programowanie i sterowanie wszystkimi wyżej wymienionymi urządzeniami w sposób automatyczny.
pomech.pl