Przenośniki taśmowe PTSP skośno - poziome są przeznaczone do podawania surowca tzn. ziemniaków,
cebuli, buraków na sortowniki M 612, ZS 140, ZS 180 lub inne urządzenia technologiczne czy środki
transportowe.
 
aaaa
 
Produkujemy przenośniki o szerokości taśmy progowej 400, 500, 650, 800 mm i długości części skośnej
2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5 a części poziomej 0,65; 0,9; 1,2 m.
 
Napęd przenośników stanowią motoreduktory o mocy silnika 0,5 kW - 2,8 kW ze stałą lub płynną regulacją
szybkości taśmy. Urządzenia posiadają koła jezdne oraz regulacje kąta pochylenia (wysokości zrzutu). Ponadto
oferujemy inne przenośniki o lekkiej konstrukcji do pracy poziomej lub skośnej z taśmą ułożoną poziomo lub
nieckowo (wklęsła) o parametrach (długość, szerokość) według życzeń zamawiającego.
pomech.pl